PL | EN
Cel i tematyka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką zarządzania jakością.

Tematyka konferencji:

 • Zarządzanie projakościowe w sektorze przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projakościowe w sektorze publicznym, w tym w szkolnictwie wyższym
 • Jakość i bezpieczeństwo
 • Aspekty innowacyjności i kreatywności w zarządzaniu jakością
 • Problematyka zarządzania jakością w XXI wieku i kierunki jej rozwoju
 • Jakość procesów, wyrobów i usług


Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są:

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

Przewodniczący konferencji:

 • prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Uniwersytet Gdański
 • prof. nadzw., dr hab. inż. Piotr Grudowski – Politechnika Gdańska

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Elwira Brodnicka
 • dr inż. Ewa Malinowska
 • dr inż. Ewa Marjańska
 • mgr Mateusz Muchlado
 • dr Małgorzata Szymańska – Brałkowska
 • mgr Anna Wendt
 • dr Anna Zielińska
 • dr inż. Grzegorz Zieliński

Sekretarz konferencji:

 • dr inż. Ewa Malinowska
Harmonogram
Harmonogram konferencji
START
do 31 maja 2019
zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, rejestracja uczestników, przesłanie artykułu wyłącznie w języku angielskim

do 26 kwietnia 2019
„wczesna” wpłata

do 30 czerwca 2019
ostateczny termin wpłat, powiadomienie o statusie publikacji po recenzji

19 – 20 września 2019
Konferencja

Program

Ostateczny program konferencji zostanie przekazany uczestnikom we wrześniu 2019 r. 2 tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.

Możliwości publikacyjne

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zgłoszone przez Państwa opracowania naukowe zaakceptowane po recenzjach mogły zostać zamieszczone w publikacjach znaczących w kontekście kryteriów ewaluacji naukowej.

Przewidujemy publikację wielotomowej monografii w wydawnictwie znajdującym się na wykazie wydawnictw punktowanych ogłoszonym przez MNiSW (20 pkt. za rozdział w monografii). Przewidujemy również, że materiały konferencyjne będą zgłoszone do indeksacji w Scopus lub/i WoS. Ponadto część zgłoszonych artykułów uzyska szanse opublikowania w następujących czasopismach : “ International Journal of Quality and Service Sciences” (Emerald - Scopus, Clarivate Analytics), “Baltic Journal of Management” (Emerald - Scopus, Clarivate Analytics), "Engineering Management in Production And Services", "Organization & Management Scientific Quarterly" oraz “Problemy Jakości”.

Artykuły sformatowane według wstępnych wymogów edytorskich prosimy przesłać na e-mail: qualitygdansk@zie.pg.gda.pl
Po procesie recenzji wymogi edytorskie będą musiały być dostosowane do wymogów czasopisma do którego artykuł zostanie zakwalifikowany.

Zgłoszenia i opłaty
Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: qualitygdansk@zie.pg.edu.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Koszt uczestnictwa:
 • 1200 zł/300 €
  (wczesna wpłata)

  Udział w konferencji Proces wydawniczy i publikacja artykułu Udział w imprezach towarzyszących
 • 1500 zł/380 €
  (późna wpłata)

  Udział w konferencji Proces wydawniczy i publikacja artykułu Udział w imprezach towarzyszących
 • 600/750 zł
  (150/180 €)

  Udział osoby towarzyszącej

Koszty uczestnictwa nie obejmują kosztów zakwaterowania. Wykaz proponowanych hoteli:

Warunki rezygnacji:

Organizatorzy nie zwracają wpłat w przypadku rezygnacji zgłoszonych po dniu 14.07.2019.

Dane konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A., I/O Gdańsk, ul 3-go Maja 3, 80-958 Gdańsk

Dla wpłat w PLN 19 1090 1098 0000 0001 3148 3897

Dla wpłat w EURO 12 1090 1098 0000 0001 1104 3019

Posiadacz rachunku: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

Iban code:
19 1090 1098 0000 0000 3148 3897 (dla wpłat w PLN)
PL 12 1090 1098 0000 0001 1104 3019 (dla wpłat w EUR)

BIC code (Swift address): WBKPPLPP

Z dopiskiem: Jakość 2019, imię i nazwisko uczestnika

KONTAKT
Adres biura konferencji

+48 58 523 14 48 (UG)
+48 58 348 64 31 (PG)

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Zarzadzania Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101
80-254 Sopot
Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk
Zadaj pytanie

Wiadomość

Imię i nazwisko

Email