PL | EN
Cel i tematyka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką zarządzania jakością.

Tematyka konferencji:

 • Zarządzanie projakościowe w sektorze przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projakościowe w sektorze publicznym, w tym w szkolnictwie wyższym
 • Jakość i bezpieczeństwo
 • Aspekty innowacyjności i kreatywności w zarządzaniu jakością
 • Problematyka zarządzania jakością w XXI wieku i kierunki jej rozwoju
 • Jakość procesów, wyrobów i usług


Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są:

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

Przewodniczący konferencji:

 • prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Uniwersytet Gdański
 • prof. nadzw., dr hab. inż. Piotr Grudowski – Politechnika Gdańska

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Elwira Brodnicka
 • dr inż. Ewa Malinowska
 • dr inż. Ewa Marjańska
 • mgr Mateusz Muchlado
 • dr Małgorzata Szymańska – Brałkowska
 • mgr Anna Wendt
 • dr Anna Zielińska
 • dr inż. Grzegorz Zieliński

Sekretarz konferencji:

 • dr inż. Ewa Malinowska
Harmonogram
Harmonogram konferencji
START
do 31 maja 2019
zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, rejestracja uczestników
do 30 czerwca 2019
przesłanie artykułu wyłącznie w języku angielskim
do 26 kwietnia 2019
„wczesna” wpłata

do 30 czerwca 2019
ostateczny termin wpłat

19 – 20 września 2019
Konferencja

Program

Ostateczny program konferencji zostanie przekazany uczestnikom we wrześniu 2019 r. 2 tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.

Możliwości publikacyjne

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zgłoszone przez Państwa opracowania naukowe zaakceptowane po recenzjach mogły zostać zamieszczone w publikacjach znaczących w kontekście kryteriów ewaluacji naukowej.

Przewidujemy publikację wielotomowej monografii w wydawnictwie znajdującym się na wykazie wydawnictw punktowanych ogłoszonym przez MNiSW (20 pkt. za rozdział w monografii). Przewidujemy również, że materiały konferencyjne będą zgłoszone do indeksacji w Scopus lub/i WoS. Ponadto część zgłoszonych artykułów uzyska szanse opublikowania w następujących czasopismach : “ International Journal of Quality and Service Sciences” (Emerald - Scopus, Clarivate Analytics), “Baltic Journal of Management” (Emerald - Scopus, Clarivate Analytics), "Engineering Management in Production And Services", "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series (20 punktów)" oraz “Problemy Jakości”.

Artykuły sformatowane według wstępnych wymogów edytorskich prosimy przesłać na e-mail: qualitygdansk@zie.pg.gda.pl
Po procesie recenzji wymogi edytorskie będą musiały być dostosowane do wymogów czasopisma do którego artykuł zostanie zakwalifikowany.

Zgłoszenia i opłaty
Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: qualitygdansk@zie.pg.edu.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Koszt uczestnictwa:
 • 1200 zł/300 €
  (wczesna wpłata)

  Udział w konferencji Proces wydawniczy i publikacja artykułu Udział w imprezach towarzyszących
 • 1500 zł/380 €
  (późna wpłata)

  Udział w konferencji Proces wydawniczy i publikacja artykułu Udział w imprezach towarzyszących
 • 600/750 zł
  (150/180 €)

  Udział osoby towarzyszącej

Koszty uczestnictwa nie obejmują kosztów zakwaterowania. Wykaz proponowanych hoteli:

Warunki rezygnacji:

Organizatorzy nie zwracają wpłat w przypadku rezygnacji zgłoszonych po dniu 14.07.2019.

Dane konta: SANTANDER BANK POLSKA S.A., I/O Gdańsk, ul 3-go Maja 3, 80-958 Gdańsk

Dla wpłat w PLN 19 1090 1098 0000 0001 3148 3897

Dla wpłat w EURO 12 1090 1098 0000 0001 1104 3019

Posiadacz rachunku: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

Iban code:
19 1090 1098 0000 0001 3148 3897 (dla wpłat w PLN)
PL 12 1090 1098 0000 0001 1104 3019 (dla wpłat w EUR)

BIC code (Swift address): WBKPPLPP

Z dopiskiem: Jakość 2019, imię i nazwisko uczestnika

KONTAKT
Adres biura konferencji

+48 58 523 14 48 (UG)
+48 58 348 64 31 (PG)

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Wydział Zarzadzania Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101
80-254 Sopot
Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk
Zadaj pytanie

Wiadomość

Imię i nazwisko

Email